İnternet ve Etkileşimli Tahtanın Öğretim Sürecinde Kullanılması

İnternet ve Etkileşimli Tahtanın Öğretim Sürecinde Kullanılması

Okulumuzda  etkileşimli tahtalar tüm derslerde aktif olarak kullanılmaktadır.

17.03.2022 131

Öğretmenin merkezde olduğu ve düz anlatım yapılan geleneksel yöntemde; zihnin alternatifli düşünme, sentezleme, uygulama, hayal kurma gibi fonksiyonları etkin olarak kullanılamamaktadır. Beş duyu organının algılamada kullanıldığı, bireysel öğrenmenin dikkate alındığı modern öğretim yöntemlerinde öğrenciden bilgiyi içselleştirmesi, öğrendiklerini günlük hayatta kullanabilmesi beklenmektedir. Etkileşimli tahta sayesinde de işte tam bu soruna çözüm getirmeye çalışılmaktadır. Etkileşimli tahtalar, sınıfları etkileşimli aktif bir öğrenme ortamına dönüştürebilme potansiyeline sahiptir. Burada amaç çok yönlü uyaranlarla derslerde öğrencinin ilgisini üst düzeyde tutmaktır.

 

Öğretmenler, görsellerin "öğretimin görsel ve işitsel yönden desteklendiğini, dikkat dağınıklığını engellediğini, konuyu somutlaştırdığını, öğrencilerin ilgisini çektiğini, görsel hafızaya katkı sağladığını, dersin daha etkili anlatılabildiğini" ifade etmişlerdir. Görsel materyal kullanımı ile ilgili öğretmenlerimiz  "Öğrenciler anlatılan konuyla ilgili bir video izlerse, bir resim görürse konuyu daha kolay ve kısa sürede kavrıyor görüşündedir. Harita kullanmak, resim göstermek, video izletmek önemli, bu yüzden bence avantajlı her şey elinin altında oluyor diyerek etkileşimli tahta kullanmanın avantajını vurgulamıştır. Etkileşimli tahta kullanımının hızlı ve pratik olmasıyla ilgili "daha çok ve hızlı soru çözebildiklerini, konu tekrarının kolay ve pratik olduğunu, hata payını azalttığını, resim ve şekilleri daha kolay ve düzgün çizebildiklerini" ifade etmişleridir. Etkileşimli tahtaların önemli avantajlarından biri de, öğretmene ders esnasında anlattıklarını, tahtaya yazdıklarını kaydederek gerektiğinde daha sonra kullanma, öğrencilerle paylaşma imkânı sunmasıdır. Katılımcılara göre etkileşimli tahta sayesinde "bilgi düzenlenebilmekte, depolanabilmekte, bu sayede bilgiye kolay ulaşılabilmekte, öğretmenler kitap, CD, bilgisayar taşımaktan kurtulmaktadır. İnternet ve bulut Teknolojisini kullanan öğretmenler istediği veriye istediği anda ulaşabilmektedir." Etkileşimli tahta kullanımı ders işlenirken zaman kaybını önlemektedir. Öğretmenlerden biri "Derse hazırlıklı olunduğunda, yeterli dokümana sahip olunduğunda çok kısa zamanda çok mesafe alabiliyoruz. Normalde kara tahta ile iki üç saatte anlattığımız bir konuyu, etkileşimli tahta ile bir ders saatinde anlatabiliyoruz." diyerek görüşünü belirtmiştir. Katılımcılara göre "etkileşimli tahtalar, kara tahtaya göre daha temizdir. Toz ve koku yapmazlar." Etkileşimli tahtaların faydalarından biri de öğrencilere olumlu katkı sağlamaktadır. Etkileşimli tahtalar öğrencileri çok yönlü düşünmeye yönlendirmekte, öğrencinin ufkunun açılmasını sağlamaktadır. Kısaca öğrenme ve öğretme sürecine katkı sağlamaktadır. Okulumuzda  Etkileşimli tahtalar tüm derslerde aktif olarak kullanılmaktadır.17-03-202217-03-202217-03-2022