13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü

"13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü" kapsamında, 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip  Ortaokulunda düzenlenen tatbikatla öğrencilerin  "Afete Hazırlık"  konusunda farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin arttırılması amaçlanmıştır. Tatbikat sonrasında  öğrencilerimize Afet Farkındalık Eğitimi verilmiştir.

14.10.2022 158

         13 Ekim günü,  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun onayı ile 1989 yılından itibaren Dünya Afet Risklerinin Azaltılması günü olarak belirlenmiştir.Afetlerde risk azaltımı, afet nedenlerini analiz etme ve azaltmaya yönelik sistematik çalışmaları kapsayan bir kavramdır. Tehlikelere maruz kalmanın, incinebilirlik/kırılganlık nedenlerinin azaltılması, yerleşim yerlerinin ve çevrenin yönetimi, olaylara hazırlık ve erken uyarı sistemleri geliştirilmesi gibi uygulamalar afetlerde risk azaltımı çalışmaları arasında yer almaktadır. 
        Afetlerde risk azaltımı, afet yönetimi, afetlere hazırlık gibi disiplinleri içinde barındırmakta ve sürdürülebilir gelişmenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu hususta gelişme sağlanabilmesi ve bu gelişmenin sürdürülmesi afet risklerinin azaltılması ile mümkün olup, afetlerde risk azaltımı çalışmaları toplumun her kesimini, kamu ve özel sektörün tüm birimlerini içermektedir. 

17-10-202217-10-202217-10-202217-10-202217-10-202217-10-2022